Pesca de Galicia

A Plataforma Tecnolóxica da Pesca é un proxecto da administración pesqueira galega que ten como principal obxectivo o de facilitar ferramentas de xestión e de recollida de información do sector.


Esta plataforma ofrécelles unha serie de servizos aos sectores produtivos e comercializadores, para servirlles, pola súa vez, de apoio para a xestión dos recursos pesqueiros e para a súa trazabilidade, en concordancia coas esixencias legais existentes.

Novas

28/02/2014

Publicación do Anuario de pesca fresca 2023

Seguindo a liña trazada en anos anteriores continúase co proceso de difusión anual do anuario de pesca de Galicia que neste se concreta no Anuario de pesca fresca 2023.

Ler nova completa

Atopa máis novas e comunicados visitando a sección de novas

Ir a novas