Contacto

Se vostede desexa facer unha consulta ou enviar suxestións pode facelo polas seguintes canles (agradeceríase que o medio preferente de comunicación para o contacto, de cara a non interferir co traballo desenvolvido polo servizo de Análise e de Rexistros, sexa o correo electrónico):

  • Correo electrónico: sarex.mar@xunta.es.
  • Dirección postal:Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica - Servizo de Análise e de Rexistros
    Edificio Administrativo San Caetano
    15781 Santiago de Compostela (A Coruña).
  • Teléfono: 981 54 74 68.

Agradecemos por adiantado as indicacións que nos envíen e procuraremos que redunden na mellora da calidade dos servizos que presta o portal da Plataforma Tecnolóxica da Pesca.